Cisco kurs

Kategoria: Cisco

Poziom: podstawowy

Czas trwania: 4 moduły (90-160h dydaktycznych)

 

Zapisz się 

 

Opis i wymagania

Sieciowe szkolenie bazowe (potrzebna tylko podstawowa znajomość obsługi komputera), przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z sieciami komputerowymi oraz technologiami Cisco. Zajęcia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Oryginalne materiały szkoleniowe oferowane przez Cisco (portal e-learningowy) są w języku angielskim (mile widziana przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie materiałów szkoleniowych).

Cele dydaktyczne

Szkolenie zostało zaprojektowane pod kątem uczestników chcących zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie eksploatacji sieci komputerowych. Pozwala ono na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz spełnienie wstępnych warunków niezbędnych do pracy przy sieciach komputerowych. Szkolenie przygotowuje  do  zdania egzaminów  umożliwiających  uzyskanie  certyfikatu CCENT  (egzamin 100-101 ICND1)  oraz  certyfikatu  CCNA Routing & Switching (egzaminy 100-101 ICND1 i 200-101 ICND2 lub 200-120 CCNA).

CCNA Routing & Switching (Cisco Certified Network Associate) jest certyfikatem wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza wiedzę techniczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi.

Zobacz też tę stronę Cisco (Career Path).  

Certyfikacja:

Zajęcia przygotowują do zdania egzaminu certyfikującego CISCO . Uwaga: oplata za kurs nie pokrywa kosztu egzaminu, który realizowany jest w zewnętrznym ośrodku egzaminacyjnym (pomagamy zorganizować formalności). Obecnie dostępne sa następujące egzaminy:

certyfikat CCENT (egzamin ICND1 nr 100-101 ) po pierwszych dwóch semestrach nauki,

certyfikat CCNA (egzamin nr 200-120) - obejmuje cały cykl kształcenia (pełny certyfikat CCNA).

Treści programowe:

Moduł pierwszy ma charakter wprowadzający i jest jedynym modułem obejmującym głównie zajęcia teoretyczne. W przypadku modułów od drugiego do czwartego zasadniczym elementem są już ćwiczenia laboratoryjne. W celu nabycia umiejętności praktycznych i zrozumienia działania sieci komputerowych trzeba koniecznie odbyć szkolenia w ramach wszystkich modułów kursu.

Uwaga! Program nie przewiduje możliwości pominięcia modułu pierwszego i zapisania się od razu na moduł drugi. Wszystkie zaliczone testy są rejestrowane na centralnym serwerze dydaktycznym Akademii Cisco i brak zaliczonego poprzedniego modułu uniemożliwia rejestrację na moduł wyższy.

Omawiane tematy:

Rozkład tematów poruszanych  w poszczególnych modułach przedstawia się następująco:

Moduł 1: CCNA R&S: Introduction to Networks

 • Znaczenie sieci we współczesnym świecie
 • Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego
 • Protokoły sieciowe i komunikacja poprzez sieć
 • Warstwa dostępu do sieci
 • Ethernet
 • Warstwa sieciowa
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja w sieciach IPv4 i IPv6
 • Podział sieci IP na podsieci
 • Warstwa aplikacji
 • Zasady konfiguracji, zabezpieczania i weryfikacji działania małej sieci

Moduł 2: CCNA R&S: Routing & Switching Essentials

 • Wprowadzenie do sieci przełączanych
 • Podstawowe pojęcia i konfiguracja przełączania
 • Wirtualne sieci prywatne (VLAN)
 • Podstawowe zasady routingu
 • Routing pomiędzy sieciami VLAN
 • Routing statyczny
 • Routing dynamiczny
 • OSPF jednoobszarowy
 • Listy kontroli dostępu (ACL)
 • DHCP
 • Translacja adresów sieciowych w sieciach IPv4

Moduł 3: CCNA R&S: Scaling Networks

 • Skalowalność sieci komputerowych - wprowadzenie
 • Redundancja w sieciach LAN
 • Agregacja łączy
 • Bezprzewodowe sieci lokalne
 • OSPF jednoobszarowy - optymalizacja działania i rozwiązywanie problemów
 • OSPF wieloobszarowy
 • EIGRP
 • EIGRP - zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie obrazami i licencjami systemu IOS

Moduł 4: CCNA R&S: Connecting Networks

 • Hierarchiczne projektowanie sieci
 • Technologie sieci WAN
 • Łącza dwupunktowe i protokół PPP
 • Frame Relay
 • Translacja adresów sieciowych w sieciach IPv4
 • Technologie szerokopasmowe
 • Wirtualne sieci prywatne (VPN)
 • Monitorowanie sieci
 • Rozwiązywanie problemów sieciowych

 

Zapisz się 

Zapisz