Kategoria : Cisco

Poziom : średnio zaawansowany

Czas trwania : 1 moduł (70-80h dydaktycznych)

 

Zapisz się 

 

Opis i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem sieci komputerowych i technologiami Cisco. Od uczestników poza umiejętnościami na poziomie kursu CCNA wymagana jest minimum bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie materiałów szkoleniowych.

Cele dydaktyczne

Szkolenie zostało zaprojektowane pod kątem studentów kierunków technicznych oraz osób posiadających wykształcenie techniczne chcących zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw bezpieczeństwa sieci komputerowych. Szkolenie koncentruje się na przedstawieniu uczestnikom natury zagrożeń bezpieczeństwa, z którymi muszą się mierzyć instytucje, a także tego, jak im przeciwdziałać.

Szkolenie przygotowuje  do  zdania egzaminu CCNA Security (640-554 IINS).

Certyfikat CCNA Security, świadczy o nabyciu umiejętności potrzebnej do rozwoju infrastruktury, bezpieczeństwa, rozpoznawania zagrożeń i słabych punktów sieci.

Zobacz też tę stronę Cisco (Career Path).

Treści programowe:

  • Nowoczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieci
  • Sposoby zabezpieczania urządzeń sieciowych
  • Techniki AAA (Authentication, Authorization and Accounting)
  • Sposoby budowania firewalli
  • Wdrażanie technologii zabezpieczających przed włamaniem (IPS)
  • Zabezpieczenia sieci LAN
  • Kryptografia
  • Wdrażanie połączeń VPN
  • Zarządzanie bezpieczną siecią
  • Wdrażanie Cisco Adaptive Security Appliance w zaporach ogniowych

 

 

Zapisz się 

 

Zapisz

Zapisz