Opis szkolenia:

Celem kursu jest poznanie najważniejszych operacji w arkuszu kalkulacyjnym, w tym wybranych operacji matematycznych, zdobycie umiejętności tworzenia zbiorów danych, budowania wykresów, formatowania tabel obliczeniowych.

 

Zapisz się 

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows oraz podstawy obsługi komputera.

Umiejętności zdobywane podczas kursu Excel Basic:

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie swobodnie potrafił tworzyć raporty, wyszukiwać informacje w bazach danych, tworzyć zestawienia wg. wymaganego kryterium oraz formatować tabele z danymi. Ponadto będzie potrafił zaprezentować dane w formie różnorodnych wykresów.

Wybrane tematy:

  •     Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści

  •     Podstawowe operacje na komórkach i formuły    

  •     Formatowanie tabel i arkusza

  •     Praca z wykresami

  •     Podstawy zarządzania listami baz danych

  •     Drukowanie i opcje    

  •     Zarządzanie skoroszytami    

 

Zapisz się