Szkolenie web2jobs skierowane jest  trenerów-instruktorów IT oraz  również do  osób, którym najtrudniej jest przyswoić sobie sposoby korzystania z mediów społecznościowych w celu znalezienia zatrudnienia.

 

Zapisz się 

 

 

Szkolenie powstało dzięki projektowi web2jobs współfinansowanego  z Programu "Uczenie się przez Całe Życie" Unii Europejskiej, w ramach "Wspierania tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie (Działanie kluczowe 3)". web2jobs to międzynarodowy projekt mający na celu rozwijanie kompetencji związanych z technologią cyfrową i połączenie edukacji z pracą. Osiem organizacji partnerskich z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej nawiąże współpracę w celu opracowania programu edukacyjnego „Web 2.0”, który zwiększy szanse dorosłych bezrobotnych osób na rynku pracy. Strona FaceBook projektu dostępna jest tutaj

Materiały szkoleniowe dostępne są na platformie ELGG.  

 Plan szkolenia obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzenie do mediów społecznościowych i technologii WEB 2.0 w aspekcie poszukiwania pracy
  • Metodologia dla trenerów
  • Kim jestem (w sieci)?
  • Wprowadzenie do platformy ELGG
  • LinkedID - profil profesjonalny
  • Wykorzystanie Twittera do poszukiwania pracy
  • Wideo interview - skype, Google Hangouts i Facetime
  • Łącząc on-line z off-line
  • Facebook - profesjonalne podejście
  • Wykorzystanie witryn do poszukiwania pracy

 

Szkolenie odbywa się w trybie mieszanym - część zajęć w siedzibie Stowarzyszenia (10 godzin) a część z zdalnie (praca z materiałami na platformie, sesje skype) - 30 godzin

 

 

Zapisz się