NOITE LINUX CLOUD BASIC (Podstawy Linux Cloud)

 

Zapisz się 

 

Opis szkolenia:

Uczestnik szkolenia otrzyma podstawową wiedzę na temat zarządzania systemem Linux, administracji usługami sieciowymi oraz przygotowania systemów komputerowych do pracy w środowisku chmury. Kursanci zapoznają się z zaawansowanymi ustawieniami systemu Linux: począwszy od mechanizmów przełączania ramek oraz routingu, poprzez filtrowanie pakietów na poziomie zapory sieciowej, aż do tworzenia mechanizmów równoważenia obciążenia interfejsów sieciowych oraz aplikacji. Wszystkie zagadnienia będą profilowane do wykorzystania systemów Linux w środowiskach wirtualizacjach oraz rozproszonych.

Wymagania wstępne:

Uczestnik kursu powinien mieć wprawę w posługiwaniu się systemem Linux oraz posiadać podstawowe umiejętności z zakresu administracji sieciami komputerowymi. Zalecany jest zakres kompetencji zawartych w szkoleniach NOITE NET BASIC oraz NOITE LINUX BASIC.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Administracja systemem Linux

 • Zarządzanie siecią oraz usługami sieciowymi

 • Mechanizmy przełączania w systemach Linux

 • Obsługa tablicy routingu

 • Kształtowanie ruchu, znakowanie pakietów, load balancing i agregacja łącza, systemy zapór sieciowych

Wybrane tematy:

 • Administracja systemem Linux
 • Główne rozwiązania Blade spotykane na rynku
 • Ustawienia sieciowe systemu Linux
 • Szyfrowanie dysków
 • Bootowanie systemu z wykorzystaniem sieci (PXE)
 • Zarządzanie systemami sieciowymi (SNMP, Radius, Ntop/nprobe, Nagios, Nessus)
 • Tunele sieciowe
 • Usługi sieciowe (Apache, Bind, Postfix)       
 • Mechanizmy przełączania w systemach Linux
 • Zaawansowane mechanizmu podsłuchiwania sieci (arp-spoofing)
 • Rozwiązywanie problemów z serwerem DHCP
 • Zarządzanie systemami sieciowymi (SNMP)
 • Tworzenie mostu sieciowego
 • Wykorzystanie mechanizmu ebtables
 • Zaawansowane techniki mechanizmu przełączania pakietów
 • Routing statyczny
 • Protokoły routingu (pakiet Quagga)
 • Sieci kratowe MESH
 • Vyatta
 • Konfiguracja routingu źródłowego
 • Kształtowanie ruchu,
 • Znakowanie pakietów,
 • Agregacja łącza (trunking, bounding)
 • Równoważenia obciążenia interfejsów sieciowych (LoadBalancing)
  • Heartbeat
  • LVS — Linux Virtual Server
 • Zintegrowane systemy zapór sieciowych

 

Zapisz się