NOITE LINUX CLOUD EXPERT (Wirtualizacja oraz HPC w systemach Linux)

 

Zapisz się 

 

Opis szkolenia:

Ponieważ technologia wirtualizacji wykorzystywana jest jako bazowa przy budowie klastrów, uczestnik szkolenia zapozna się z całym spektrum takich systemów. Dzięki temu będzie w stanie dobrać odpowiedni system wirtualizacji w zależności od potrzeb firmy.
Szkolenie obejmuje również klastry obliczeniowe HPC (High Performance Computing) wraz z mechanizmami zarządzania i monitoringu. Bardzo ważnym obecnie elementem jest część przedstawiająca administrację i wykorzystanie systemów typu Big Data, a w szczególności ekosystemu projektów związanych z Apache Hadoop.

Wymagania wstępne:

Uczestnik kursu powinien mieć wprawę w posługiwaniu się systemem Linux oraz posiadać podstawowe umiejętności z zakresu administracji sieciami komputerowymi. Zalecany jest zakres kompetencji zawartych w szkoleniach NOITE NET BASIC oraz NOITE LINUX BASIC.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Administracja i wykorzystanie systemów wirtualizacji: Xen, Vmware, KVM i wielu innych.

 • Zarządzanie środowiskiem systemów wirtualnych

 • Klastry obliczeniowe HPC i zarządzanie nimi

 • Wdrażanie systemów Big Data (Apache Hadoop)

Wybrane tematy:

 • Porównanie technologii wirtualizacji w systemie Linux (Bochs, Hercules, PearPC i inne)

 • Systemy wirtualizacyjne (Parallels Workstation, Oracle VirtualBox, Virtuozzo, VMWare, Xen)

 • Emulacja biblioteki API (Wine, DOSEMU)

 • Techniki wirtualizacji systemu Linux w systemach Microsoft Windows (Cygwin, Cooperative Linux, andLinux)

 • QEMU

 • System Xen i XenServer

 • Środowisko chroot

 • LXC (Namespace, Cgroup - Control Groups)

 • System wirtualizacji jądra – OpenVZ

 • Linux - VServer

 • User Mode Linux

 • Systemy emulacji Wine

 • Zarządzanie środowiskiem systemów wirtualnych

 • Systemy wirtualizacji oparte o mechanizm Xen

 • Rozwiązania Vmware (Workstation, Player, EXSi, vCenter)

 • Kernel-based Virtual Machine - KVM

 • Mechanizmy zarządzania systemami wirtualizacji (nbsvm, Witsbits, Eucalyptus, Red Hat Enterprise Virtualization / RHEV, OpenNebula

 • Inne projekty wykorzystywane do zarządzania infrastrukturą chmury

 • Systemy Mainframe (z/OS, z/VM i zLinux)

 • Superkomputery – High Performance Computing

 • Wykorzystanie menedżera zasobów Torque (PBS)

 • Monitorowanie węzłów (PBS, Nagios, Ganglia)

 • Mechanizmy zarządzania klastrem (RocksCluster, xCAT)

 • DataMining - systemy Big Data (MapReduce, Apache Hadoop, HDFS, YARN)

  • Systemy IDE (Netbeans, Eclipse)

  • Apache Pipes

  • Apache Mahout

  • Apache HBase

  • Apache Zookeeper

  • Cloudera manager

 

Zapisz się