NOITE LINUX BASIC (Podstawy Systemu Linux)

 

Zapisz się 

 

Opis szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił swobodnie poruszać się w systemie plików Linux (struktura katalogów oraz plików). Będziesz potrafił wyszukiwać potrzebne administratorowi informacje oraz wykonywać główne zadania użytkowe oraz proste zadania administracyjne: począwszy od instalacji systemu operacyjnego, odpowiednim przygotowaniu partycji dysku, poprzez administrację użytkownikami i zasobami.

Szkolenie obejmuje treść 129 e-booków (mikro-kursów firmy NOITE). Ściągnij pełny spis treści. Jeśli chcesz uczyć się samodzielnie (e-learning) dokonaj zakupu w sklepie. W ramach ceny  szkolenia z instruktorem (szkolenie stacjonarne), materiały otrzymasz bezpłatnie. 

Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza o sieciach i systemach komputerowych. Zalecane jest ukończenie kursu NOITE NET BASIC.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • poruszanie się wśród różnorodnych dystrybucji Linux i ich licencjonowaniu,
 • partycjonowanie dysków i instalacja podstawowych dystrybucji (CentOS, Fedora Core / Red Hat, Debian, OpenSUSE / SLES, Slackware, Mandriva),
 • wykorzystywanie powłoki graficznej oraz konsoli tekstowej,
 • uzyskiwanie informacji o sprzęcie, systemie oraz użytkownikach,
 • uzyskiwanie pomocy w systemie,
 • wyszukiwanie plików i w plikach,
 • wyrażenia regularne,
 • system plików: struktura katalogów
 • system plików: uprawnienia, linki sztywne oraz symboliczne, listy kontroli dostępu, atrybuty rozszerzone systemu plików,
 • konsolowe edytory tekstu i mechanizmy przetwarzania plików tekstowych,
 • procesy w systemie i ich monitorowanie,
 • kompresja danych,
 • archiwizacja danych i backupy,
 • repozytoria pakietów w dystrybucjach Linux,
 • zarządzanie użytkownikami i grupami,
 • powłoka Bash i jej funkcjonalność,
 • tworzenie zaawansowanych skryptów powłoki,
 • inne powłoki: tcsh, Ksh, Zsh,

Wybrane tematy:

 • Licencjonowanie
 • Podstawowe informacje o mechanizmie RAID w systemie Linux
 • Budowa logicznej struktury dysku twardego
 • Proces instalacji podstawowych dystrybucji
 • Zaawansowane mechanizmy obsługi terminala
 • Zaawansowane mechanizmy zarządzania użytkownikami
 • System plików i katalogów
 • Zarządzanie zasobami pamięci masowych
 • Atrybuty rozszerzone systemu plików oraz właściwości jądra
 • Zaawansowane mechanizmy polecenia find
 • Metaznaki (Symbole wieloznaczne)
 • Porównywanie plików oraz generowanie sumy kontrolnej
 • Edytor strumieniowy
 • Wykorzystanie potoków oraz strumieni w filtrowaniu treści
 • Polecenia kodowania oraz dekodowania tekstu
 • Polecenie kontroli pracy procesów (kill)
 • Analiza pracy procesu
 • Modyfikacja priorytetu procesu
 • Ustawienia stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu DHCP
 • Komunikacja w sieci lokalnej
 • Narzędzia obsługi transferu plików
 • Obsługa zdalnych sesji powłoki
 • Polecenia wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych
 • Mechanizm sudo
 • Tworzenie oraz modyfikacja skryptów startowych
 • Monitorowanie stanu systemu
 • Powłoka Bash - komendy wbudowane - uruchomienie listy komend, obsługa aliasów, akcje klawiszowe
 • Tworzenie skryptu - parametry oraz funkcje
 • Proces logowania
 • Cykliczne wykonywanie polecenia

 

Zapisz się