NOITE LINUX EXPERT (Zaawansowane Mechanizmy Systemu Linux)

 

Zapisz się 

 

Opis szkolenia:

Uczestnik kursu pozna zaawansowane techniki wykorzystywane w systemach Linux, pozwalające modyfikować funkcjonowanie systemu (mechanizm uwierzytelniania oraz identyfikacji użytkowników) i integrować go z innymi produktami (usługi katalogowe). Modyfikacja ustawień sieciowych serwera Linux i wykorzystanie usług typu: PAM, NSS, NIS czy Kerberos. Z punktu widzenia zgadnień sieci przedstawione zostaną zaawansowane mechanizmy wykorzystywane przez firewall w Linux (iptables) jak również QoS. Przedstawione zostaną stosowane w systemach Linux mechanizmy wirtualizacji (Wine, VMware, VirtualBox czy Xen). Ostatnia część kursu porusza zagadnienia programowania w różnych językach, tak aby administrator był w stanie radzić sobie z pakietami oprogramowania pisanymi w różnych językach. Ponadto administrator po tym kursie będzie mógł wykorzystać wybrany język do automatyzacji czynności administracji systemem operacyjnym.

Szkolenie obejmuje treść 127 e-booków (mikro-kursów firmy NOITE). Ściągnij pełny spis treści. Jeśli chcesz uczyć się samodzielnie (e-learning) dokonaj zakupu w sklepie. W ramach ceny  szkolenia z instruktorem (szkolenie stacjonarne), materiały otrzymasz bezpłatnie. 

Wymagania wstępne:

Przystępujący do kursu powinien być sprawnym administratorem systemu Linux i posiadać umiejętności na poziomie szkoleń NOITE LINUX BASIC oraz NOITE LINUX PROF.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • umiejętność modyfikacji systemu uwierzytelniania użytkowników (PAM) w oparciu o własne modele przechowywania danych,
 • dogłębna znajomość budowy systemu operacyjnego Linux,
 • umiejętność integracji serwera OpenLDAP z mechanizmami identyfikacji i uwierzytelniania oraz z serwerami realizującymi usługi internetowe ( WWW, serwer poczty elektronicznej,  FTP),
 • umiejętność analizowania oraz ustawiania parametrów sieciowych jądra systemu,
 • umiejętność tworzenia zaawansowanych filtrów przy analizie pakietów IP oraz TCP na poziomie zapory sieciowej,
 • znajomość głównych języków programowania wykorzystywanych w systemie Linux takich jak C++, Perl, PHP, Python
 • umiejętność wykorzystywania języków programowania w administracji systemem Linux.

Wybrane tematy:

 • Mechanizm PAM i NSS
 • NIS (Network Information Service)
 • System Kerberos
 • Protokół LDAP i usługi katalogowe (OpenLDAP)
 • Globalne ustawienia sieciowe jądra (katalog /proc/sys/net/)
 • Oprogramowanie IDS (snort) i host IDS (tripwire, aide)
 • Kształtowanie ruchu sieciowego QoS (CBQ, HTB)
 • Mechanizmy emulujące wirtualizację - chroot
 • User Mode Linux
 • QEMU
 • System XEN
 • VmWare
 • VIrtualBox
 • Kernel-based Virtual Machine (KVM)
 • Superkomputery – High Performance Computing
 • Możliwości programowania w systemie Linux (Ada, LISP, D, Ruby, COBOL, REXX, języki platformy .NET)
 • Języki tworzące system Linux: asembler, C, C++
 • Proces kompilacji (Makefile)
 • Debuger: śledzenie wykonywanych komend programu C
 • Język Python
 • Język Perl
 • Język PHP

 

Zapisz się