NOITE NET BASIC (Podstawy Sieci Komputerowych)

 

Zapisz się 

 

Opis szkolenia:

Podstawowe szkolenie, zbudowane tak aby mogły z niego skorzystać również osoby nie posiadające żadnej wiedzy informatycznej. Uczestnik po tym szkoleniu będzie w stanie samodzielnie uruchomić i podłączyć do Internetu niedużą firmową sieć. Szkolenie daje szeroki przekrój wiedzy o technologiach sieciowych, dzięki czemu administrator będzie w stanie rozumieć działanie sieci komputerowej, diagnozować i eliminować przyczyny problemów.

Szkolenie obejmuje treść 44 e-booków (mikro-kursów firmy NOITE). Ściągnij pełny spis treści. Jeśli chcesz uczyć się samodzielnie (e-learning) dokonaj zakupu w sklepie. W ramach ceny  szkolenia z instruktorem (szkolenie stacjonarne), materiały otrzymasz bezpłatnie. 

Wymagania wstępne:

Brak. Do szkolenia może przystąpić osoba bez żadnej wiedzy technicznej.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • zdolność dokonywania wyboru potrzebnych technologii sieciowych i urządzeń aktywnych,
 • projektowanie schematów adresacji IPv4 lub IPv6 (podsieci logiczne),
 • zrozumienie działania, testowanie usług sieciowych (np. DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, HTTP, HTTPS)
 • definiowanie podstawowych założeń polityki bezpieczeństwa sieci i ich weryfikacja.

Wybrane tematy:

 • Pojęcia podstawowe
 • Model ISO/OSI
 • Podstawy działania sieci komputerowych
 • Zasady konstruowania sieci Ethernet (STP/RSTP, PoE, VLAN, QoS)
 • Protokół ARP — protokół określania adresów
 • Sieci bezprzewodowe z rodziny 802.11
 • Protokół i adresacja IPv4 i IPv6
 • ICMP
 • Podstawowe protokoły:  DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, HTTP, HTTPS
 • Protokoły: SNMP, DHCP, NetBIOS, VoIP, PPP,
 • Technologie: xDSL, PLC oraz sieci telewizji kablowych
 • Narzędzia administratora sieci
 • sniffery, analizatory sieci,
 • monitorowanie usług
 • Zarządzanie siecią lokalną (SNMP, RMON)
 • Bezpieczeństwo sieci (VPN, IDS/IPS)
 • Analiza bezpieczeństwa sieci i metody włamań
 • Zapora sieciowa (firewall)

 

Zapisz się