NOITE NET DESIGN (Projektowanie oraz rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych)

 

Zapisz się 

 

Opis szkolenia:

Kurs ten ma na celu przygotowanie administratora między innymi do projektowania elastycznej struktury sieci komputerowej, tak aby spełnić zakładane warunki SLA. Wiąże się to z wiedzą na temat zapewniania maksymalnej możliwej dostępności systemów, również podczas procesu rozbudowy sieci. Ważnym tematem jest również bezpieczeństwo sieci i systemów, które może znacząco wpłynąć na dostępność usług świadczonych przez sieć.

Szkolenie obejmuje treść 8 e-booków (mikro-kursów firmy NOITE).

Wymagania wstępne:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs NOITE NET BASIC lub posiadają wiedzę pokrywającą zakres tematyczny tego szkolenia.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • umiejętność elastycznego zaprojektowania struktury sieci zapewniającej w przyszłości łatwą ewolucję i modyfikację oraz pozwalającej na stosowanie rozbudowanych polityk bezpieczeństwa,
 • umiejętność zaprojektowania okablowania strukturalnego,
 • umiejętność doboru sieciowych urządzeń pasywnych (technika miedziana i światłowodowa) i aktywnych,
 • umiejętność zaprojektowania sieci bezprzewodowej.

Wybrane tematy:

 • Topologia i struktura sieci komputerowych
 • Rodzaje nośników
 • Technologia światłowodowa
 • Techniki łączenia światłowodów
 • Okablowanie strukturalne
 • Projektowanie sieci radiowych
 • Urządzenia warstwy fizycznej oraz łącza danych
 • Projektowanie sieci LAN oraz rozwiązywanie problemów

 

Zapisz się