Kategoria : Cisco

Poziom : zaawansowany

Czas trwania : 3 moduły (120h dydaktycznych)

 

Zapisz się 

 

Opis i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z sieciami komputerowymi oraz technologiami Cisco oraz osób chcących pogłębiać wiedzę np. po szkoleniach CCNA. Od uczestników wymagana jest minimum bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie materiałów szkoleniowych. Dodatkowo zalecane jest aby kandydat posiadał wiedzę i umiejętności na poziomie CCNA (ukończony kurs lub certyfikat).

Cele dydaktyczne

Szkolenie zostało zaprojektowane pod kątem studentów kierunków technicznych oraz osób posiadających wykształcenie techniczne chcących zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi, wdrażania i administrowania dużymi sieciami opartymi o rozwiązania Cisco. Zapoznanie z zagadnieniami sieci rozległych, MPLS,BGP,OSPF,EIGRP,VPN, WLAN, IPv6, QoS oraz VoIP.

Szkolenie przygotowuje  do  zdania egzaminów  umożliwiających  uzyskanie  certyfikatu CCNP Routing & Switching (egzaminy 300-101 ROUTE i 300-115 SWITCH oraz 300-135 TSHOOT).

Certyfikat ten potwierdza zaawansowaną wiedzę techniczną oraz umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji oraz zarządzania złożonymi sieciami komputerowymi.

Zobacz też tę stronę Cisco (Career Path).

 

Treści programowe:

Szkolenie CCNP Routing & Switching w wersji 7.x składa się z trzech modułów.

Rozkład treści programowych w poszczególnych modułach przedstawia się następująco:

 CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

 • Basic Networking and Routing
 • EIGRP
 • OSPF
 • Manipulating Routing Updates  
 • Implementing Path Control 
 • Enterprise Internet Connectivity  
 • BGP 
 • Routers and Routing Protocol Hardening

CCNP SWITCH: Implementing IP Switching

 • Fundamentals Review
 • Network Design Fundamentals
 • Campus Network Architecture
 • Spanning Tree In-Depth
 • InterVLAN Routing
 • First Hop Redundancy Protocols
 • Network Management
 • Switching Features and Technologies 
 • High Availability
 • Campus Network Security

CCNP TSHOOT : Maintaining and Troubleshooting IP Networks

 • Troubleshooting Methods
 • Structured Troubleshooting
 • Network Maintenance Tasks and Best Practices
 • Basic Switching and Routing Processes and Effective IOS Troubleshooting Commands
 • Using Specialized Maintenance and Troubleshooting Tools
 • Trouble Tickets: IPv4/IPv6 Services and the Data Plane
 • Trouble Tickets: Integrating Multiple IGPs
 • Trouble Tickets: Integrating IGPs with BGP
 • Trouble Tickets: Continuum of Network Technologies
 • Trouble Tickets: Complex Environments

 

 

 

Zapisz się