Kategoria: graficzne
Poziom: podstawowy
Czas trwania: 16h (2 lub 3 dni)

Wymagania

Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows oraz podstawy komputera PC.

Cele dydaktyczne

Celem kursu jest poznanie cech i właściwości grafiki wektorowej oraz zdobycie umiejętności obsługi programu CorelDraw. Podczas zajęć nauczysz się: konfigurowania dokumentów, tworzenia i edycji kształtów i obiektów wektorowych; dodawania i edycji kolorów i tekstur; rysowania, transformacji i przekształceń ścieżek oraz użycia symboli;  tworzenia ilustracji wektorowych; wykorzystania narzędzi edycyjnych do budowy złożonych projektów; wprowadzania i formatowania tekstów; łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami; przekształcania grafiki rastrowej na grafikę wektorową; wykorzystania efektów specjalnych.

Treści programowe:

Wstęp do teorii grafiki komputerowej

 • obraz wektorowy a rastrowy
 • przeznaczenie, wady i zalety
 • podstawowe formaty graficzne i ich cechy
 • wektoryzacja i rasteryzacja

Wprowadzenie

 • programy pakietu
 • poznanie interfejsu użytkownika
 • korzystanie z asystentów
 • otwieranie i zapisywanie dokumentów
 • import i eksport grafik w różnych formatach
 • opcje programu i dostawanie do własnych potrzeb
 • paski narzędzi i dokery
 • menadżer obiektów
 • przemieszczanie się po projekcie
 • widoki i powiększenie
 • ustawienia strony linijka, prowadnice, siatka

PowerTrace – automatyczna zamiana pikseli w krzywe

 • sposoby trasowania
 • trasowanie bitmap
 • wykorzystanie trasowania w projektach

Krzywe Beziera

 • rysowanie krzywej i linii prostej
 • edycja obiektu jako zbioru krzywych
 • typy węzłów, dodawanie i modyfikacja krzywej
 • łączenie i rozłączanie krzywej i obiektu - ścieżka
 • przekształcanie zbioru węzłów
 • zamiana tekstu w krzywe

Obiekty

 • zaznaczanie i swobodne przekształcanie obiektów
 • obiekt otwarty i zamknięty
 • tworzenie obiektów i korzystanie z narzędzi
 • specyficzne własności prostokąta i elipsy
 • rysowanie wielokątów i gwiazdek
 • zaznaczanie obiektów i operowanie nimi
 • narzędzia przekształceń precyzyjnych
 • stos i zmiana kolejności
 • grupowanie obiektów
 • transformacje
 • kształtowanie
 • narzędzie wyrównanie i rozkład
 • kopiowanie, duplikacja, klon
 • obiekty i efekty specjalne

Tekst

 • tekst akapitowy a ozdobny
 • atrybuty tekstu
 • ramka akapitu z innych obiektów
 • przelewanie tekstu
 • sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów
 • obłamywanie grafiki tekstem
 • tekst pisany na ścieżce
 • zaawansowane formatowanie i style
 • czcionki, dobór i zarządzanie fontami
 • import tekstu

Styl

 • style wbudowane i własne
 • zapis stylu w szablonie.

Warstwy

 • cel i metody pracy na warstwach
 • zarządzanie warstwami - Manager obiektów.

Tryby i palety kolorów

 • barwa i kolor
 • tryb kolorów: RGB (ekran) i CMYK (druk)
 • palety wbudowane i własne

Przygotowanie projektów

 • kontrolowanie ustawień strony
 • praca z szablonami
 • publikowanie przygotowanych prac w Internecie

Grafika pikselowa – Corel Photo-Paint

 • edycja bitmap i korekcja barwna
 • retusz
 • malowanie i narzędzia artystyczne
 • zmiana wielkości ilustracji
 • maski i kanały
 • montaże
 • filtry