Kategoria: graficzne
Poziom: zaawansowany
Czas trwania: 16h (2 lub 3 dni)

Wymagania

Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows oraz podstawy komputera PC. Podstawy obsługi programu CorelDRAW (zalecane ukończenia szkolenia CorelDRAW BASIC)

Cele dydaktyczne

w przygotowaniu

Treści programowe:

w przygotowaniu