Kategoria : Microsoft

Poziom : Podstawowy

Czas trwania : 4-5dni ( 35h dydaktycznych )

 

Wymagania wstępne

  • Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie w zakresie:
  • Podstaw technologii sieciowych.
  • Podstaw znajomości usług katalogowych ADDS.
  • Podstawowej wiedzy o sprzęcie serwerowym.
  • Obsługi systemów klienckich Windows.


Tematy omawiane podczas szkolenia:

Moduł 1: Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i ich obciążenia roboczego.
Moduł 2: Konfiguracja magazynu lokalnego.
Moduł 3: Implementacja rozwiązań magazynu dla przedsiębiorstwa.
Moduł 4: Implementacja przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych.
Moduł 5: Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych.
Moduł 6: Wdrożenie i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V.
Moduł 7: Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii.
Moduł 8: Implementacja i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej.
Moduł 9: Implementacja klastra pracy awaryjnej dla środowiska maszyn wirtualnych.
Moduł 10: Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego (NLB).
Moduł 11: Tworzenie i zarządzanie obrazami.
Moduł 12: Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie maszyn wirtualnych.