Kategoria : Microsoft

Poziom : Podstawowy

Czas trwania : 4-5dni ( 35h dydaktycznych )

Wymagania wstępne:

  • Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie w zakresie:
  • Windows Server 2008 lub Windows Server 2012.
  • Znajomość technologii sieciowych i ich architektury: LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowe.
  • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
  • Podstawy Microsoft Hyper-V.

Tematy omawiane podczas szkolenia:

Moduł 1: Planowanie i wdrażanie sieci IPv4.
Moduł 2: Wdrażanie DHCP.
Moduł 3: Implementacja IPv6.
Moduł 4: Wdrażanie DNS.
Moduł 5: Implementacja i zarządzanie adresami IP (IPAM).
Moduł 6: Wdrażanie DirectAccess.
Moduł 7: Planowanie dostępu zdalnego.
Moduł 8: Implementacja wirtualnych sieci prywatnych (VPNs).
Moduł 9: Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa.
Moduł 10: Konfiguracja zaawansowanych funcji sieciowych.
Moduł 11: Implementacja programowo zdefiniowanej sieci (Software Defined Networking).