Kategoria : Microsoft

Poziom : Podstawowy

Czas trwania : 4-5dni ( 35h dydaktycznych )

 

Wymagania wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie w zakresie:

 • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Znajomość systemów klienckich Windows.
 • Podstawy Windows PowerShell.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Moduł 1 : Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny.
 • Moduł 2 : Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Moduł 3 : Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych.
 • Moduł 4 : Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją.
 • Moduł 5 : Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO).
 • Moduł 6 : Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy.
 • Moduł 7 : Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników.
 • Moduł 8 : Implementacja i wdrażanie hierarchii  Urzędu Certyfikacji za pomocą AD CS.
 • Moduł 9 : Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami.
 • Moduł 10 : Implementacja i wdrażanie AD FS.
 • Moduł 11 : Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Moduł 12 : Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD.
 • Moduł 13 : Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS.