Kategoria : Microsoft

Poziom : Średnio zaawansowany

Czas trwania : 4-5dni ( 35h dydaktycznych )

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających praktyczne doświadczenie z Windows Serwer 2012 lub Windows Serwer 2008 R2 chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności o nowe funkcje oraz funkcjonalności w Windows Serwer 2016.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie  w zakresie:
  • Wdrażania i zarządzania środowiskiem Windows Serwer 2008 lub Windows Serwer 2012.
  • Technologii sieciowych Windows i ich implementacją.
  • Technologii Active Directory i ich implementacji.
  • Technologii wirtualizacji Windows Server i ich implementacji.
  • Adekwatna wiedza na poziomie MCSA Windows Serwer 2008 lub Windows Serwer 2012.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

Moduł 1: Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016

  • Wprowadzenie do Windows Serwer 2016
  • Instalacja Windows Serwer 2016
  • Konfiguracja Windows Serwer 2016
  • Implementacja kontenerów w Windows Serwer 2016

Moduł 2: Magazyn w Windows Serwer 2016

Moduł 3: Implementacja usługi katalogowej ADDS

Moduł 4: Implementacja usługi federacyjnej ADFS

Moduł 5: Sieć

Moduł 6: Implementacja Hyper-V

Moduł 7: Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych.

Moduł 8: Implementacja SDN

Moduł 9: Implementacja zdalnego dostępu

Moduł 10: Implementacja klastra pracy awaryjnej 

Moduł 11: Implementacja klastra pracy awaryjnej w Windows Serwer 2016 Hyper-V