Kategoria : Microsoft

Poziom : średnio zaawansowany

Czas trwania : 4-5 dni  (35h dydaktycznych)

 

Opis i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zautomatyzować czynności administracyjne za pomocą skryptów w Powershell.

Wymagania

  • wiedza i umiejetności praktyczne z zakresu Windows Serwer oraz Windows Klient
  • umiejętności w instalacji i konfguracji Windows Serwer
  • umiejetności praktyczne z zakresu konfiguracji sieci, podstaw usługi ADDS itd.

Program


Moduł 1 - Początek pracy z Windows Powershell

Moduł 2 - Praca z potokami

Moduł 3 - Jak działają potoki w Windows Powershell

Moduł 4 - Wykorzystanie PSProviders i PSDrives

Moduł 5 - Formatowanie danych wyjściowych

Moduł 6 - Praca z WMI/CIM (Windows Management Instrumentation / Common Information Model )

Moduł 7 - Przygotowanie do pisania skryptów

Moduł 8 - Przejście z komendy do skryptu a nastepnie do modułu

Moduł 9 - Administracja zdalnymi komputerami

Moduł 10 - Połączenie wszystkich poznanych komponentów

Moduł 11 - Zadania w tle oraz zaplanowane

Moduł 12 - Wykorzystanie profili oraz zaawansowanych technik w Windows Powershell