Kategoria : Microsoft

Poziom : średnio zaawansowany

Czas trwania : 5 dni  (35h dydaktycznych)

 

Opis i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zaawansowane rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013.

Szkolenie zgodne z programem autoryzowanego szkolenia MS 20342, realizowane przez autoryzowanego trenera posiadającego certyfikat MCT

Wymagania

 • wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania środowiska MS Windows Server 2003/2008
 • umiejętności praktyczne z zakresu konfiguracji sieci, podstaw usługi ADDS itd.
 • znajomość aplikacji Microsoft Office Outlook, zagadnień związanych z siecią, w szczególności znajomość protokołu TCP/IP, usług DNS i IIS oraz protokołów internetowych: SMTP, POP3, IMAP4, NNTP, HTTP.

Program

   Moduł1 - Wprowadzenie do zunifikowanej komunikacji w Exchange Server 2013

 • wprowadzenie do mechanizmów komunikacji głosowej
 • zunifikowana komunikacja w Exchange Server 2013
 • komponenty zunifikowanej komunikacji.

   Moduł2 - Projektowanie i implementacja zunifikowanej komunikacji w Exchange 2013

 • projektowanie i wdrażanie zunifikowanej komunikacji
 • wdrażanie i konfiguracja komponentów zunifikowanej komunikacji
 • integracja zunifikowanej komunikacji w Exchange Server 2013 z Lync.

   Moduł3 - Projektowanie i wdrażanie site resiliency

 • Site resiliency w Exchange Server 2013
 • planowanie implementacji Site resiliency
 • wdrożenie Site resiliency.

   Moduł4 - Planowanie wirtualizacji dla Exchange Server 2013

 • wprowadzenie do Hyper-V 3.0
 • wirtualizacja serwerów ról Exchange Server 2013.

   Moduł5 - Projektowanie i wdrażanie mechanizmów zabezpieczeń transportu wiadomości

 • wprowadzenie do polis i reguł zgodności
 • projektowanie i wdrażanie reguł zgodności dla transportu wiadomości
 • projektowanie i implementacja integracji AD RMS z Exchange Server 2013.

   Moduł6 - Projektowanie i wdrażanie zasad przechowywania wiadomości

 • zarządzanie i archiwizacja wiadomości
 • projektowanie archiwizacji wiadomości w Exchange 2013
 • projektowanie i implementacja przechowywania wiadomości.

   Moduł7 - Projektowanie i wdrażanie reguł zgodności wiadomości

 • projektowanie i wdrażanie mechanizmów ochrony przed utratą danych
 • projektowanie i implementacja rozwiązań utrzymania in-place
 • projektowanie i implementacja rozwiązań odzyskiwania in-place.

   Moduł8 - Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń administracyjnych i audytowania

 • projektowanie i wdrażanie reguł dostępu opartych o role
 • projektowanie i wdrażanie podziału uprawnień
 • implementacja logowania i audytowania.

   Moduł9 - Zarządzanie Exchange Server 2013 za pomocą Exchange Management Shell

 • wprowadzenie do Windows PowerShell 3.0
 • zastosowanie Exchange Management Shell do zarządzania odbiorcami
 • zarządzanie Exchange 2013 za pomocą Exchange Management Shell.

   Moduł10 - Projektowanie i wdrażanie integracji z Exchange Online

 • planowanie środowiska Exchange Online
 • planowanie i wdrażanie migracji do Exchange Online
 • planowanie współpracy z Exchange Online.

   Moduł11 - Projektowanie i wdrażanie koegzystencji usług pocztowych

 • projektowanie i wdrażanie federacji
 • projektowanie współpracy pomiędzy organizacjami Exchange
 • projektowanie i wdrażanie przenoszenia skrzynek pomiędzy lasami.

   Moduł12 - Projektowanie i wdrażanie migracji oraz aktualizacji Exchange Server

 • projektowanie migracji z innych systemów pocztowych do Exchange 2013
 • planowanie aktualizacji z poprzednich wersji Exchange Server
 • wykonywanie migracji z poprzednich wersji Exchange Server.