Kategoria : Microsoft

Poziom : Podstawowy

Czas trwania : 4-5dni ( 35h dydaktycznych )

 

Poruszane tematy :

Moduł 1: Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012

 • Wprowadzenie do Windows Serwer 2012
 • Wprowadzenie do zarządzania Windows Serwer 2012
 • Instalacja Windows Serwer 2012
 • Konfiguracja po instalacyjna Windows Serwer 2012
 • Wprowadzenie do Windows PowerShell

Moduł 2: Wprowadzenie do usług Active Directory Domain Services

 • Wprowadzenie do Active Directory Domian Services
 • Wprowadzenie do funkcji kontrolerów domeny
 • Instalacja kontrolerów domeny

Moduł 3: Zarządzanie obiektami usługi Active Directory Domain Services

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami
 • Zarządzanie kontami komputerów
 • Delegowanie zadań administracyjnych

Moduł 4: Automatyzacja zadań administracyjnych usługi Active Directory Domain Services

 • Zastosowanie wiersza poleceń w administracji
 • Zastosowanie skryptów Windows PowerShell w Administracji
 • Wykonywanie czynności na wielu obiektach przy pomocy Windows PowerShell

Moduł 5: Wdrażanie IPv4

 • Wprowadzenie do TCP/IP
 • Omówienie adresacji IPv4
 • Zasady tworzenia podsieci
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów IPv4

Moduł 6: Wdrażanie usługi DHCP

 • Instalacja roli serwera DHCP
 • Konfiguracja zakresów DHCP
 • Zarządzanie bazą danych DHCP
 • Zabezpieczanie i monitorowanie usługi DHCP

Moduł 7: Wdrażanie usługi DNS

 • Rozwiązywanie nazw w systemach Windows
 • Instalacja i zarządzanie serwerami DNS
 • Zarządzanie strefami w usłudze DNS

Moduł 8: Wdrażanie IPv6

 • Wprowadzenie do IPv6
 • Adresacja IPv6
 • Współistnienia z IPv4
 • Metody przejścia do IPv6

Moduł 9: Wdrażanie lokalnych magazynów danych

 • Wprowadzenie do magazynów danych
 • Zarządzanie dyskami i wolumenami
 • Wdrażanie przestrzeni dyskowych

Moduł 10: Wdrażanie usługi serwerów plików i wydruku

 • Zabezpieczanie plików i folderów
 • Ochrona udostępnionych zasobów za pomocą mechanizmów Shadow Copy
 • Konfiguracja usługi wydruków sieciowych

Moduł 11: Wdrażanie infrastruktury Group Policy

 • Wprowadzenie do Group Policy
 • Przetwarzanie zasad Group Policy
 • Wdrażanie centralnego magazynu szablonów administracyjnych – Central Store

Moduł 12: Zabezpieczanie serwerów Windows za pomocą obiektów GPO

 • Wprowadzenie do zabezpieczeń Windows Serwer
 • Konfiguracja zabezpieczeń
 • Ograniczanie użycia oprogramowania
 • Konfiguracja zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi

Moduł 13: Wdrażanie wirtualizacji serwerów za pomocą roli Hyper-V

 • Wprowadzenie do technologii wirtualizacji
 • Wdrażanie usług wirtualizacji Hyper-V
 • Zarządzanie magazynami danych wirtualnych maszyn
 • Zarządzanie wirtualnymi sieciami