Kategoria : Microsoft

Poziom : średnio zaawansowany

Czas trwania : 3 dni  (21h dydaktycznych)

 

Opis i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać sposoby konfiguracji zaawansowanych funkcji za pomocą skryptów w Powershell.

Wymagania

  • wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu Windows Serwer oraz Windows Klient
  • umiejętności w instalacji i konfiguracji Windows Serwer
  • umiejętności praktyczne z zakresu konfiguracji sieci, podstaw usługi ADDS itd.

Program

   Moduł1 - Tworzenie zaawansowanych funkcji 
   Moduł2 - Wykorzystanie komandletów i Microsoft .NET Framework w PowerShell   
   Moduł3 - Programowanie kontrolerów skryptów  
   Moduł4 - Obsługa błędów w PowerShell  
   Moduł5 - Korzystanie z plików XML w PowerShell  
   Moduł6 - Zarządzanie konfiguracją serwera poprzez Desired State Configuration   
   Moduł7 - Analizowanie i debugowanie istniejących skryptów
   Moduł8 - Windows PowerShell Workflow