Kategoria : Microsoft

Poziom : średnio zaawansowany

Czas trwania : 4-5dni ( 35h dydaktycznych )

 

Zapisz się 

 

Opis i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wirtualizacją sieci i systemów operacyjnych w oparciu o rozwiązania firmy Microsoft.

Treści programowe:

  1. Wprowadzenie do wirtualizacji
  2. Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V
  3. Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi oraz dyskami
  4. Tworzenie i konfiguracja sieci wirtualnych
  5. Replikacja maszyn wirtualnych
  6. Wdrażanie klastra wysokiej dostępności z rolą Hyper-V
  7. Instalacja i konfiguracja oprogramowania : System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
  8. Zarządzanie sieciami i magazynem danych za pomocą SCVMM
  9. Zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą SCVMM
  10. Zarządzanie biblioteką w SCVMM

 

 

Zapisz się